Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 163 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 163 из 192
Težava
Možni vzrok
Rešitev
Likalnik je
priključen na
električno
omrežje,
vendar likalna
plošča ostane
hladna.
Težava je v
povezavi.
Preverite omrežni kabel, vtikač in
omrežno vtičnico.
Temperaturni
regulator je
nastavljen na
MIN.
Nastavite temperaturni regulator na
ustrezni položaj
Likalnik ne
oddaja pare.
V zbiralniku za
vodo ni dovolj
vode.
Napolnite zbiralnik za vodo (oglejte
si poglavje “Priprava za uporabo”,
razdelek “Polnjenje zbiralnika za
vodo”).
Parni regulator
je nastavljen na
0.
Nastavite parni regulator na položaj
med 1 in 4 (oglejte si poglavje
“Uporaba aparata”, razdelek “Likanje
s paro”).
Likalnik ni
dovolj vroč in/
ali aktivirana je
bila funkcija
preprečevanja
kapljanja (samo
pri določenih
modelih).
Nastavite temperaturo likanja, ki je
primerna za likanje s paro (
2
do
MAX). Postavite likalnik pokonci in
počakajte, da jantarni indikator
temperature neha svetiti, preden
začnete likati.
sLovenšČina
16²
4239.000.7095.1.indd
163
04-12-2008
11:16:39
Образец
Мануал подходит для устройств