Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 164 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 164 из 192
Težava
Možni vzrok
Rešitev
Vodne kapljice
med likanjem
kapljajo na
tkanino.
Temperaturni
regulator je
nastavljen na
temperaturo, ki
je prenizka za
likanje s paro.
Nastavite temperaturo likanja, ki je
primerna za likanje s paro
(nastavitve temperature
2
do
MAX). Postavite likalnik pokonci in
počakajte, da jantarni indikator
temperature neha svetiti.
V zbiralnik za
vodo ste dali
dodatek.
Sperite zbiralnik za vodo in vanj ne
vlivajte dodatkov.
Pokrovčka
odprtine za
polnjenje niste
pravilno zaprli.
Pritisnite pokrovček za polnjenje, da
zaslišite klik.
Med likanjem
iz likalne
plošče uhajajo
nečistoče in
delci vodnega
kamna.
Zelo trda voda
povzroči
nastajanje
vodnega kamna
v likalniku.
Enkrat ali večkrat uporabite funkcijo
za odstranjevanje vodnega kamna
(oglejte si poglavje “Čiščenje in
vzdrževanje”, razdelek “Funkcija za
odstranjevanje vodnega kamna”).
Indikator
temperature
utripa rdeče
(samo pri
določenih
modelih).
Funkcija
samodejnega
izklopa je
izklopila likalnik
(oglejte si
poglavje
“Funkcije”).
Narahlo premaknite likalnik, da
deaktivirate funkcijo samodejnega
izklopa. Rdeči indikator samodejnega
izklopa pri indikatorju temperature
neha svetiti.
sLovenšČina
16³
4239.000.7095.1.indd
164
04-12-2008
11:16:39
Образец
Мануал подходит для устройств