Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 168 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 168 из 192
Pre upotrebe
PUNjENjE pOSUdE zA VOdU
U posudu za vodu nemojte da stavljate parfem, sirće, štirak, sredstva za
čišćenje kamenca, aditive za peglanje i druge hemikalije.
1
Proverite da li ste isključili aparat.
±
Podesite kontrolu pare na položaj 0 (= bez pare) (Sl. 3).
²
Otvorite poklopac otvora za punjenje.
³
Nagnite peglu unazad i napunite rezervoar za vodu vodom iz česme
do maksimalnog nivoa pomoću čaše za punjenje. (Sl. 4)
Nemojte puniti posudu za vodu iznad oznake MAX.
5
Zatvorite poklopac otvora za punjenje (“klik”).
POdEŠAVANjE TEmpERATURE
1
Postavite peglu u uspravan položaj.
±
Podesite potrebnu temperaturu za peglanje okretanjem regulatora
temperature u odgovarajući položaj (Sl. 5).
Na etiketi proverite potrebnu temperaturu peglanja:
1
za sintetičke materijale (npr. akril, najlon, poliamid, poliester)
1
za svilu
2
za vunu
3
za pamuk i lan
Ako ne znate o kojoj tkanini se radi, utvrdite odgovarajuću temperaturu
peglanjem dela koji neće biti vidljiv prilikom nošenja ili korišćenja tog
odevnog predmeta.
Svila, vuneni, i sintetički materijali: peglajte naličje tkanine da biste izbegli
sjajne tragove. Da biste sprečili stvaranje fleka, ne koristite funkciju
raspršivanja.
Počnite da peglate predmete koji zahtevaju najnižu temperaturu peglanja,
kao što su oni od sintetičkih vlakana.
²
Uključite utikač u utičnicu sa uzemljenjem.
Zasvetleće žuta kontrolna lampica (Sl. 6).
-
-
-
-
,
srPski
168
4239.000.7095.1.indd
168
04-12-2008
11:16:40
Образец
Мануал подходит для устройств