Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 169 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 169 из 192
³
Kada se kontrolna lampica isključi, sačekajte trenutak pre nego što
počnete sa peglanjem.
Indikator temperature će se povremeno paliti tokom peglanja.
upOTREbA ApARATA
Napomena: Kod prve upotrebe pegla može blago da se dimi. Nakon nekog
vremena to će prestati.
PEGlANjE SA pAROm
1
Pazite da u posudi za vodu bude dovoljno vode.
±
Izaberite preporučenu temperaturu peglanja (pogledajte poglavlje
“Pre upotrebe”, deo “Podešavanje temperature”).
²
Izaberite preporučenu postavku pare. Proverite da li izabrana
postavka pare odgovara podešenoj temperaturi peglanja: (Sl. 7)
1 - 2 za umerenu količinu pare (postavke temperature
2
do
3
)
3 - 4 za maksimalnu količinu pare (postavke temperature
3
do
MAX)
Napomena: Pegla će početi da proizvodi paru čim dostigne
postavljenu temperaturu.
Napomena: Ukoliko je izabrana temperatura peglanja suviše niska (MIN do
2
) iz grejne ploče može da curi voda (pogledajte odeljak “Zaustavljanje
kapljanja” u poglavlju ‘’Karakteristike’’).
PEGlANjE bEz pARE
1
Podesite kontrolu pare na položaj 0 (= bez pare) (Sl. 3).
±
Izaberite preporučenu temperaturu peglanja (pogledajte poglavlje
“Pre upotrebe”, deo “Podešavanje temperature”).
-
-
srPski
169
4239.000.7095.1.indd
169
04-12-2008
11:16:40
Образец
Мануал подходит для устройств