Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 172 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 172 из 192
Da bi grejna ploča ostala glatka, vodite računa da ne dođe u dodir sa
metalnim predmetima. Za čišćenje grejne ploče nemojte da koristite
žicu za ribanje, sirće ili druge hemikalije.
²
Gornji deo pegle čistite vlažnom tkaninom.
³
Redovno ispirajte posudu za vodu. Nakon ispiranja ispraznite
posudu za vodu (Sl. 12).
sISTEm UKlANjANjA KAmENcA SA dVOSTRUKIm dEjSTVOVANjEm
(SAmO OdREđENI mOdElI)
Sistem uklanjanja kamenca sa dvostrukim dejstvom sastoji se od tablete
protiv kamenca u rezervoaru za vodu u kombinaciji sa funkcijom Calc-
Clean.
1
Tableta protiv kamenca sprečava da kamenac zapuši otvore za paru.
Tableta neprekidno deluje i ne mora da se menja (Sl. 13).
2
Funkcija Calc-Clean uklanja čestice kamenca iz pegle.
FUNKcIjA CAlc-ClEAN
Upotrebljavajte Calc-Clean funkciju svake dve nedelje. Ukoliko je voda u
vašem području izrazito tvrda (kada u toku peglanja iz grejne ploče
ispadaju ljuspice), Calc-Clean funkciju treba češće koristiti.
1
Proverite da li ste isključili aparat.
±
Podesite kontrolu pare na položaj 0.
²
Napunite posudu za vodu do kraja.
U rezervoar za vodu nemojte da sipate sirće ni druga sredstva za
uklanjanje kamenca.
³
Podesite regulator temperature na MAX.
5
Uključite utikač u utičnicu sa uzemljenjem.
6
Isključite peglu iz struje kada se lampica za temperaturu isključi.
7
Držite peglu iznad odvoda, pritisnite i držite dugme Calc-Clean i
nežno protresite peglu napred-nazad (Sl. 14).
srPski
17±
4239.000.7095.1.indd
172
04-12-2008
11:16:41
Образец
Мануал подходит для устройств