Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 173 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 173 из 192
Para i vrela voda poteći će iz grejne ploče. Nečistoće i ljuspice
kamenca (ako ih ima) će biti isprane.
8
Otpustite dugme Calc-clean čim potrošite svu vodu iz posude.
9
Ako pegla i dalje sadrži nečistoće, ponovite ceo proces sa funkcijom
Calc-Clean.
POSlE CAlc-ClEAN pROcESA
1
Uključite peglu u zidnu utičnicu i ostavite je da se zagreje da bi se
grejna ploča osušila.
±
Isključite peglu iz struje kada se lampica za temperaturu isključi.
²
Pažljivo pređite peglom preko komada stare tkanine da biste
uklonili sve vodene mrlje koje mogu da nastanu na grejnoj ploči.
³
Ostavite peglu da se ohladi pre nego što je odložite.
odlAGANjE
1
Postavite regulator pare u položaj 0, izvadite utikač iz zidne utičnice
i ostavite peglu da se ohladi.
±
Kabl za napajanje namotajte oko drške za odlaganje kabla (Sl. 15).
²
Peglu odlažite u uspravnom položaju, na suvom i bezbednom mestu.
ZAŠTITA OKOlINE
Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u
kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za
reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 16).
gARANcIjA I SERVIS
Ukoliko su vam potrebne informacije ili imate problem, pogledajte Web
lokaciju kompanije Philips na adresi
www.philips.com
ili se obratite u
centar za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji
(broj telefona pronađite u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj
zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu.
,
-
srPski
17²
4239.000.7095.1.indd
173
04-12-2008
11:16:41
Образец
Мануал подходит для устройств