Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 174 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 174 из 192
rEŠAVANjE pROblEmA
Ovo poglavlje sumira najčešće probleme sa kojima se možete sresti
prilikom upotrebe aparata. Ukoliko niste u mogućnosti da rešite određeni
problem pomoću sledećih informacija, kontaktirajte Centar za brigu o
potrošačima u vašoj zemlji.
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Pegla je
uključena u
struju, ali je
grejna ploča
hladna.
Postoji problem sa
priključkom.
Proverite kabl za napajanje,
utikač i zidnu utičnicu.
Regulator
temperature je
podešen na MIN.
Podesite regulator na
potrebnu temperaturu.
Pegla ne
proizvodi paru.
U posudi za vodu
nema dovoljno vode.
Napunite posudu za vodu
(pogledajte poglavlje “Pre
upotrebe”, odeljak “Punjenje
posude za vodu”).
Regulator pare je
postavljen u položaj
0.
Podesite kontrolu pare na
položaj između 1 i 4
(pogledajte poglavlje
“Upotreba aparata”, odeljak
“Peglanje sa parom”).
Pegla nije dovoljno
vrela i/ili se aktivirala
funkcija za
zaustavljanje kapljanja
(samo neki modeli).
Izaberite temperaturu peglanja
koja odgovara peglanju parom
(
2
do MAX). Postavite
peglu uspravno i pre nego što
počnete sa peglanjem
pričekajte da se žuti indikator
temperature isključi.
srPski
17³
4239.000.7095.1.indd
174
04-12-2008
11:16:42
Образец
Мануал подходит для устройств