Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 175 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 175 из 192
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Na tkaninu
kaplje voda u
toku peglanja.
Regulator
temperature je
postavljen na
vrednost koja je
previše niska za
peglanje parom.
Izaberite temperaturu peglanja
koja odgovara peglanju parom
(postavke temperature od
2
do MAX). Postavite peglu
uspravno i pričekajte da se žuti
indikator temperature isključi.
Stavili ste neki aditiv
u rezervoar za vodu.
Isperite posudu za vodu i u nju
nemojte više da sipate aditive.
Poklopac otvora za
punjenje nije
ispravno zatvoren.
Pritiskajte poklopac sve dok ne
čujete “klik”.
Tokom
peglanja iz
grejne ploče
ispadaju
ljuspice i
nečistoća.
Tvrda voda uzrokuje
stvaranje kamenca
unutar grejne ploče.
Jednom ili više puta upotrebite
Calc-Clean funkciju (pogledajte
poglavlje “Čišćenje i
održavanje” odeljak “Korišćenje
Calc-Clean funkcije”).
Indikator
temperature
treperi
crvenom
bojom (samo
neki modeli).
Peglu je isključila
funkcija automatskog
isključivanja
(pogledajte poglavlje
“Karakteristike”).
Malo pomerite peglu da biste
deaktivirali funkciju
automatskog isključivanja.
Crvena lampica za automatsko
isključivanje prestaje da svetli.
Iz grejne ploče
curi voda
nakon što se
pegla ohladila
ili je odložena
(samo neki
modeli).
Pegla je postavljena u
horizontalan položaj
dok u posudi još
uvek ima vode.
Postavite kontrolu pare na
položaj 0 i ispraznite posudu
za vodu nakon korišćenja.
Peglu odložite u uspravnom
položaju.
srPski
175
4239.000.7095.1.indd
175
04-12-2008
11:16:42
Образец
Мануал подходит для устройств