Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 176 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 176 из 192
Problem
Mogući uzrok
Rešenje
Pegla ne
proizvodi mlaz
pare.
Funkciju dodatne
količine pare koristili
ste suviše često u
kratkom
vremenskom
periodu.
Nastavite da peglate u
horizontalnom položaju i
sačekajte neko vreme pre
nego što ponovo upotrebite
funkciju mlaza pare.
Pegla nije dovoljno
zagrejana.
Izaberite temperaturu peglanja
pri kojoj se može koristiti
funkcija mlaza pare (postavke
temperature od
2
do MAX).
Postavite peglu uspravno i pre
nego što upotrebite funkciju
mlaza pare pričekajte da se
žuti indikator temperature
isključi.
srPski
176
4239.000.7095.1.indd
176
04-12-2008
11:16:42
Образец
Мануал подходит для устройств