Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 177 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 177 из 192
177
ВСтУп
Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб
уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте
свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.
ВАжЛИвА іНфоРмАція
Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як
використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.
небеЗпечНо
Ніколи не занурюйте праску у воду.
ПопеРеджеННя
Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи
збігається напруга, вказана у табличці характеристик, із напругою
у мережі.
Не використовуйте пристрій, якщо на штекері, шнурі живлення
або самому пристрої помітні пошкодження, або якщо пристрій
упав або протікає.
Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки
його необхідно замінити, звернувшись до компанії Philips,
уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною
кваліфікацією.
Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він під’єднаний
до мережі.
Цей пристрій не призначено для користування особами
(включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи
розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань,
крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи,
яка відповідає за безпеку їх життя.
Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
Не допускайте, щоб шнур живлення торкався гарячої підошви
праски.
увАГА
Підключайте пристрій лише до заземленої розетки.
Регулярно перевіряйте, чи не пошкоджений шнур.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
українська
4239.000.7095.1.indd
177
04-12-2008
11:16:42
Образец
Мануал подходит для устройств