Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 18 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 18 из 192
Гладещата повърхност на ютията може да се нагорещи много и
да причини изгаряне при докосване.
Когато сте свършили с гладенето, когато почиствате уреда,
когато пълните или изпразвате резервоара за вода, а също и
когато оставяте ютията дори за момент: поставете регулатора
на парата в положение 0, поставете ютията върху петата й и
изключете щепсела от контакта.
Винаги поставяйте и използвайте ютията върху хоризонтална,
равна и стабилна повърхност.
Не сипвайте във водния резервоар парфюм, оцет, кола, препарати
за отстраняване на накип, помощни препарати за гладене или
други химикали.
Този уред е предназначен само за битови цели.
ЕЛеКтРомАГНИтНИ ИЗЛЪчвАНИя (eMF)
Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение
на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява
правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е
безопасен за използване според наличните досега научни факти.
Общо опИСАНИе (фИГ. 1)
A
Дюза за пръскане
B
Отвор за наливане, с капачка
C
Бутон за допълнителна пара (
9
)
D
Бутон за пръскане (
8
)
E
Регулиране на парата
F
Кехлибарен температурен индикатор (само за определени
модели: с червен индикатор за автоматично изключване)
G
Бутон Calc-Clean за почистване на накип
H
Температурен регулатор
I
Захранващ кабел
J
Пета
K
Пластина за почистване на накип (само за определени модели)
L
Воден резервоар
Не е показано: чашка за пълнене
-
-
-
-
-
Български
18
4239.000.7095.1.indd
18
04-12-2008
11:16:00
Образец
Мануал подходит для устройств