Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 182 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 182 из 192
ВеРтИКАЛЬНе відпАРювАННя
Функцію подачі парового струменя можна також використовувати,
тримаючи праску у вертикальному положенні. Це підходить для
прасування складок на підвішеному одязі, шторах тощо.
1
Тримайте праску у вертикальному положенні, натискаючи і
відпускаючи кнопку подачі парового струменя (Мал. 11).
Ніколи не спрямовуйте пару на людей.
сИСтемА ЗАпобіГАННя пРотіКАННю водИ (ЛИШе оКРемі
модеЛі)
Праска має функцію запобігання протіканню води: щоб запобігти
протіканню води з підошви, праска автоматично припиняє подачу
пари, коли температура стає надто низькою. Коли це відбувається,
чути звук.
ФУНКція АвтомАтИчНоГо вИмКНеННя (ЛИШе оКРемі
модеЛі)
Система автоматичного вимкнення автоматично вимикає праску,
якщо її не рухали протягом певного періоду часу.
Червоний індикатор автоматичного вимкнення температури
блимає, вказуючи на те, що праску було вимкнено функцією
автоматичного вимкнення (Мал. 6).
Щоб праска знову нагрілася:
1
Підніміть праску або ледь порухайте нею
Червоний індикатор автоматичного вимкнення згасає.
Якщо температура підошви впала нижче встановленої
температури прасування, засвічується жовтий індикатор
температури.
±
Якщо жовтий індикатор температури засвічується після того, як
Ви порухали праску, почекайте, поки він згасне, перед тим, як
починати прасування.
,
,
,
українська
18±
4239.000.7095.1.indd
182
04-12-2008
11:16:44
Образец
Мануал подходит для устройств