Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 183 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 183 из 192
Примітка: Якщо жовтий індикатор температури не засвічується
після того, як Ви порухали праску, температура підошви достатня
для того, щоб прасувати.
ЧИщеННя тА доГЛяд
ЧИщеННя
1
Встановіть регулятор пари у положення 0, вийміть штепсель з
розетки і дайте прасці охолонути.
±
Зітріть залишки накипу чи інші відкладення з підошви вологою
тканиною з неабразивним (рідким) засобом для чищення.
Щоб підошва залишалася гладкою, захищайте її від контакту з
металевими предметами. Ніколи не використовуйте шліфувальні
подушечки, оцет чи інші хімічні речовини для чищення підошви.
²
Чистіть верхню частину праски вологою ганчіркою.
³
Регулярно промивайте резервуар для води. Після чищення
спорожніть резервуар для води (Мал. 12).
ПодвіЙНА СИСтемА чИщеННя від НАКИпУ (ЛИШе оКРемі
модеЛі)
Подвійна система очищення від накипу включає в себе таблетку Anti-
Calc у резервуарі для води та функцію Calc-Clean.
1
Таблетка Anti-Calc запобігає накопиченню накипу у парових
отворах. Ця таблетка діє постійно і не потребує заміни (Мал. 13).
2
Функція Calc-Clean видаляє частинки накипу з праски.
ФУНКція CAlc-ClEAN
Використовуйте функцію видалення накипу Calc-Clean двічі на місяць.
Якщо вода дуже жорстка (тобто коли під час прасування з підошви
виходять частки накипу), використовуйте цю функцію частіше.
1
Пристрій має бути від’єднаний від розетки.
±
Налаштуйте регулятор пари у положення 0.
²
Заповніть резервуар для води до максимальної позначки.
українська
18²
4239.000.7095.1.indd
183
04-12-2008
11:16:44
Образец
Мануал подходит для устройств