Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 184 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 184 из 192
Не наливайте в резервуар для води оцет або інші речовини для
видалення накипу.
³
Встановіть регулятор температури у положення MAX.
5
Підключіть вилку до заземленої розетки.
6
Коли індикатор температури згасне, витягніть штепсель із
розетки.
7
Тримаючи праску над раковиною, натисніть і потримайте
кнопку Calc-Clean, і повільно порухайте праскою вперед-
назад (Мал. 14).
Пара і гаряча вода витікають із підошви. Домішки та накип
(якщо є) вимиваються.
8
Відпустіть кнопку Calc-Clean, коли виллється вся вода з
резервуару.
9
Якщо в прасці все ще залишилися домішки, повторіть
процедуру видалення накипу.
ПіСЛя вИКоРИСтАННя фУНКціЇ вИдАЛеННя НАКИпУ CAlc-
Clean
1
Вставте штепсель назад у розетку і дайте прасці нагрітися, щоб
підошва висохла.
±
Коли індикатор температури згасне, витягніть штепсель із
розетки.
²
Повільно ведіть праскою по шматку ганчірки, щоб видалити
плями, які можуть утворитися на підошві.
³
Перед зберіганням дайте прасці охолонути.
збеРіГАННя
1
Встановіть регулятор пари у положення 0, вийміть штепсель з
розетки і дайте прасці охолонути.
±
Намотайте шнур живлення навколо пристрою для зберігання
шнура (Мал. 15).
,
українська
18³
4239.000.7095.1.indd
184
04-12-2008
11:16:44
Образец
Мануал подходит для устройств