Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 19 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 19 из 192
ПРедИ пЪРвАтА УпотРебА
1
Свалете всякакви лепенки, защитно фолио или пластмаси от
гладещата повърхност (фиг. 2).
ПодГотовКА ЗА УпотРебА
нАЛИвАНе НА водА в РеЗеРвоАРА
Не сипвайте във водния резервоар парфюм, оцет, кола, препарати
за отстраняване на накип, помощни препарати за гладене или други
химикали.
1
Проверете дали уредът е изключен от контакта.
±
Нагласете регулатора на парата в положение 0 (= без
пара) (фиг. 3).
²
Отворете капачката на отвора за пълнене.
³
Наклонете ютията настрани и с чашката за пълнене налейте
вода от чешмата в резервоара за вода до максималното
ниво. (фиг. 4)
Не пълнете водния резервоар над знака MAX.
5
Затворете капачката на отвора за пълнене (със щракване).
нАСтРоЙКА НА темпеРАтУРАтА
1
Поставете ютията върху петата й.
±
Задайте необходимата температура на гладене чрез завъртане
на температурния регулатор в съответното положение (фиг. 5).
Проверете етикета за пране на дрехата за препоръчваната
температура на гладене:
1
за синтетични тъкани (например акрилни, найлонови,
полиамидни, полиестерни)
1
за коприна
2
за вълна
3
за памук и лен
-
-
-
-
Български
19
4239.000.7095.1.indd
19
04-12-2008
11:16:01
Образец
Мануал подходит для устройств