Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 26 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 26 из 192
Проблем
Възможна причина
Решение
Ютията е
включена, но
гладещата
плоча остава
студена.
Има проблем в
свързването.
Проверете кабела,
щепсела и контакта.
Температурният
регулатор е
поставен в
положение MIN.
Поставете
температурната скала в
необходимото
положение
Ютията не
подава пара.
Няма достатъчно
вода в резервоара за
вода.
Напълнете резервоара за
вода (вж. “Подготовка за
употреба”, раздел
“Пълнене на резервоара
за вода”).
Парният регулатор е
нагласен в
положение 0.
Нагласете парния
регулатор в положение
между 1 и 4 (вж. глава
“Използване на уреда”,
част “Гладене с пара”).
Ютията не е
достатъчно гореща
и/или е задействана
функцията за
спиране на капенето
(само за определени
модели).
Задайте температура на
гладене, която е
подходяща за парно
гладене (
2
до MAX).
Поставете ютията на пета
и изчакайте да изгасне
кехлибареният
температурен индикатор,
преди да започнете да
гладите.
Български
±6
4239.000.7095.1.indd
26
04-12-2008
11:16:03
Образец
Мануал подходит для устройств