Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 27 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 27 из 192
Проблем
Възможна причина
Решение
При гладене
върху плата
има капки вода.
Температурният
регулатор е нагласен
на стойност, която е
прекалено ниска за
гладене с пара.
Задайте температура на
гладене, която е
подходяща за парно
гладене (температурни
настройки от
2
до
MAX). Поставете ютията
на пета и изчакайте да
изгасне кехлибареният
температурен индикатор.
Във водния
резервоар е сложена
някаква добавка.
Изплакнете резервоара за
вода и не слагайте
никакви препарати в него.
Не сте затегнали
добре капачката на
отвора за пълнене.
Натиснете капачката така,
че да чуете щракване.
По време на
гладене от
гладещата
повърхност
падат люспици
и нечистотии.
Твърдата вода
образува люспици в
гладещата плоча.
Използвайте един или
няколко пъти функцията
за премахване на накип
Calc-Clean (вж. глава
“Почистване и
поддръжка”, раздел
“Функция Calc-Clean”).
Светлинният
температурен
индикатор
мига в червено
(само за
определени
модели).
Функцията
автоматично
изключване е
изключила ютията
(вж. глава
“Характеристики”).
Помръднете леко ютията,
за да деактивирате
функцията за автоматично
изключване. Червеният
индикатор за автоматично
изключване загасва.
Български
±7
4239.000.7095.1.indd
27
04-12-2008
11:16:03
Образец
Мануал подходит для устройств