Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 28 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 28 из 192
Проблем
Възможна причина
Решение
От гладещата
повърхност
капе вода, след
като ютията е
изстинала или
е прибрана
(само за
определени
модели).
Поставили сте
ютията в
хоризонтално
положение, а в
резервоара все още
има вода.
Винаги поставяйте
регулатора на парата в
положение 0 и
изпразвайте резервоара
за вода след употреба.
Съхранявайте ютията
поставена върху петата й.
Ютията не
произвежда
парен удар.
Използвали сте
функцията парен
удар твърде често
за кратък период от
време.
Продължете гладенето в
хоризонтално положение
и изчакайте малко, преди
да използвате отново
функцията парен удар.
Ютията не е
достатъчно гореща.
Задайте температура за
гладене, при която може
да се използва усилването
на парата (температурни
настройки от
2
до
MAX). Поставете ютията
на пета и изчакайте да
изгасне кехлибареният
температурен индикатор,
преди да използвате
функцията парен удар.
Български
±8
4239.000.7095.1.indd
28
04-12-2008
11:16:03
Образец
Мануал подходит для устройств