Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 30 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 30 из 192
nastavte regulátor páry do polohy 0, postavte žehličku na zadní stranu
a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky ve zdi.
Žehličku vždy pokládejte a používejte na stabilním, vyrovnaném a
vodorovném povrchu.
Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací
prostředky, změkčovadla či jiné chemické látky.
Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
elEKTROmAGNETIcKá pOlE (eMP)
Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se
elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu
s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle
dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.
vŠEObEcNý pOpIS (obR. 1)
A
Tryska rozprašovače
B
Plnicí otvor s víčkem
C
Tlačítko parního rázu (
9
)
D
Tlačítko rozprašovače (
8
)
E
Regulátor páry
F
Oranžová kontrolka teploty (pouze některé typy: s červenou indikací
automatického vypnutí)
G
Tlačítko Calc-Clean
H
Volič teploty
I
Síťový kabel
J
Zadní stěna
K
Odvápňovací tableta (pouze některé typy)
L
Nádržka na vodu
Nezobrazeno: plnicí nádobka
PřEd pRVNím pOUžITím
1
Sejměte všechny případné nálepky, ochranné fólie a igelity z žehlicí
plochy (Obr. ±).
-
-
-
Čeština
²0
4239.000.7095.1.indd
30
04-12-2008
11:16:04
Образец
Мануал подходит для устройств