Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 31 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 31 из 192
PřípRAVA K pOUžITí
nAplNěNí NádRžKY NA VOdU
Do nádržky na vodu nelijte parfém, ocet, škrob, odvápňovací
prostředky, změkčovadla či jiné chemické látky.
1
Přesvědčte se, že je zástrčka přístroje odpojena ze zásuvky.
±
Nastavte regulátor páry do polohy 0 (= bez páry) (Obr. 3).
²
Otevřete víčko plnicího otvoru.
³
Nakloňte žehličku dozadu a pomocí plnicí nádobky naplňte nádržku
na vodu vodou z kohoutku až po značku nejvyšší hladiny. (Obr. 4)
Neplňte vodní zásobník nad úroveň značky MAX.
5
Uzavřete víčko plnicího otvoru (ozve se zaklapnutí).
nASTAVENí TEplOTY
1
Žehličku postavte na zadní stěnu.
±
Nastavte požadovanou teplotu žehlení otočením voliče teploty do
odpovídající polohy (Obr. 5).
Teplotu žehlení si ověřte na cedulce žehleného prádla:.
1
pro syntetické materiály (např. akryl, nylon, polyamid nebo
polyester).
1
pro hedvábí
2
pro vlnu
3
pro bavlnu a len
Pokud nevíte, z jakých materiálů je oděv vyroben, určete správnou teplotu
žehlení vyžehlením části oděvu, která není při nošení nebo používání vidět.
Hedvábné, vlněné a syntetické materiály: žehlete je na rubové straně,
abyste zamezili vzniku lesklých míst. Chcete-li předejít vzniku skvrn,
nepoužívejte rozprašovač.
Začněte žehlit materiály, které vyžadují nejnižší teplotu, tedy například
syntetické materiály.
²
Zasuňte zástrčku do zásuvky ve zdi.
Rozsvítí se oranžová kontrolka teploty (Obr. 6).
-
-
-
-
,
Čeština
²1
4239.000.7095.1.indd
31
04-12-2008
11:16:04
Образец
Мануал подходит для устройств