Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 32 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 32 из 192
³
Když kontrolka teploty zhasne, vyčkejte ještě chvíli, než začnete se
žehlením.
Kontrolka teploty se během žehlení občas rozsvítí.
POUžITí příSTROjE
Poznámka: Při prvním použití může ze žehličky unikat slabý kouř.Tento jev
však brzy zmizí.
ŽEhlENí S páROU
1
Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody.
±
Nastavte doporučenou teplotu žehličky (viz kapitola „Příprava
k použití“, odstavec „Nastavení teploty“).
²
Vyberte odpovídající nastavení páry. Přesvědčte se, že je nastavení
páry vhodné pro vybranou teplotu žehlení: (Obr. 7)
1 - 2 pro malé množství páry (nastavení teploty
2
3
)
3 - 4 pro maximální množství páry (nastavení teploty
3
až MAX)
Poznámka: Žehlička začne vytvářet páru, jakmile je dosaženo nastavené
teploty.
Poznámka: Pokud je nastavená teplota příliš nízká (MIN až
2
), může se
stát, že voda bude z žehlicí plochy kapat (viz kapitola „Funkce“, část
„Systém Drip Stop“).
ŽEhlENí bEz páRY
1
Nastavte regulátor páry do polohy 0 (= bez páry) (Obr. 3).
±
Nastavte doporučenou teplotu žehličky (viz kapitola „Příprava
k použití“, odstavec „Nastavení teploty“).
FUNKcE
FUNKcE ROzSTřIKOVáNí
Pro navlhčení oděvu k žehlení můžete při jakékoliv teplotě použít funkci
rozprašovače. Ta pomáhá odstranit nepoddajné záhyby.
1
Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek vody.
-
-
Čeština
²±
4239.000.7095.1.indd
32
04-12-2008
11:16:05
Образец
Мануал подходит для устройств