Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 34 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 34 из 192
1
Zdvihněte žehličku a mírně s ní pohněte.
Červená kontrolka automatického vypnutí zhasne.
Pokud teplota žehlicí plochy poklesla pod nastavenou teplotu,
rozsvítí se oranžová kontrolka teploty.
±
Pokud se oranžová kontrolka teploty po pohybu žehličkou rozsvítí,
vyčkejte s dalším žehlením, až opět zhasne.
Poznámka: Pokud se oranžová kontrolka teploty po pohybu žehličkou
nerozsvítí, má žehlicí plocha stále správnou teplotu a žehlička je připravena
k použití.
ČIŠTěNí A údRžbA
ČIŠTěNí
1
Nastavte regulátor páry do polohy 0, odpojte přístroj ze síťové
zásuvky a nechte žehličku vychladnout.
±
Ze žehlicí plochy otřete všechny nečistoty vlhkým hadříkem,
případně můžete použít neabrazivní (tekutý) čisticí prostředek.
Aby zůstala žehlicí plocha hladká, chraňte ji před přímým kontaktem
s kovovými předměty. K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte
drátěnku, ocet ani jiné chemikálie.
²
Horní část žehličky otřete navlhčeným hadříkem.
³
Nádržku na vodu pravidelně vyplachujte vodou. Po vypláchnutí ji
vyprázdněte (Obr. 12).
odVápňOVAcí SYSTém DOUblE-acTIVE (pOUzE U NěKTERých
TYpů)
Dvojitý aktivní systém čištění vodního kamene se skládá z odvápňovací
tablety a funkce čištění vodního kamene Calc-Clean.
1
Odvápňovací tableta zabraňuje ucpání parních otvorů usazeninami.
Tableta je neustále aktivní a není třeba ji vyměňovat (Obr. 13).
2
Funkce Calc-Clean odstraňuje částečky vodního kamene ze žehličky.
,
,
Čeština
²³
4239.000.7095.1.indd
34
04-12-2008
11:16:05
Образец
Мануал подходит для устройств