Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 35 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 35 из 192
FUNKcE CAlc-ClEAN
Funkci Calc-Clean používejte jednou za dva týdny. Pokud by voda ve vaší
oblasti byla nadměrně tvrdá (například pokud by se na žehlicí ploše
vytvářely šupinky), používejte funkci Calc-Clean častěji.
1
Přesvědčte se, že je zástrčka přístroje odpojena ze zásuvky.
±
Regulátor páry nastavte do polohy 0.
²
Nádržku na vodu naplňte až po označení maximální hladiny.
Nenalévejte do nádržky na vodu ocet nebo jiné přípravky k odstranění
vodního kamene.
³
Nastavte regulátor teploty na MAX.
5
Zasuňte zástrčku do zásuvky ve zdi.
6
Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.
7
Podržte žehličku nad dřezem, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko
Calc-Clean a zvolna pohybujte žehličkou ze strany na
stranu (Obr. 1³).
Ze žehlicí plochy začne vystupovat horká voda a pára.Tím se
odplaví všechny nečistoty a šupinky vodního kamene.
8
Po vyprázdnění nádržky na vodu tlačítko Calc-Clean uvolněte.
9
Pokud žehlička stále obsahuje množství nečistot, postup opakujte.
PO UKONčENí pROcESU CAlc-ClEAN
1
Zapojte žehličku do zásuvky ve zdi a nechte žehličku zahřát, aby se
žehlicí plocha usušila.
±
Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.
²
Lehce přežehlete kousek použité látky, aby se odstranil povlak,
který se mohl utvořit na žehlicí ploše.
³
Před uložením nechte žehličku vychladnout.
,
Čeština
²5
4239.000.7095.1.indd
35
04-12-2008
11:16:05
Образец
Мануал подходит для устройств