Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 36 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 36 из 192
sKlAdOVáNí
1
Nastavte regulátor páry do polohy 0, odpojte přístroj ze síťové
zásuvky a nechte žehličku vychladnout.
±
Síťovou šňůru oviňte kolem příslušné části (Obr. 15).
²
Žehličku uchovávejte ve svislé poloze na bezpečném suchém místě.
ŽIVOTNí pROSTřEdí
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu,
ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím
chránit životní prostředí (Obr. 16).
ZáRUKA A SERVIS
Pokud budete potřebovat servis, informace nebo pokud dojde k potížím,
navštivte webovou stránku společnosti Philips
www.philips.com
nebo se
obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi
(telefonní číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou).
Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete
kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips.
odSTRAňOVáNí pROblémů
V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete
u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle
následujících informací, kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své
zemi.
-
Čeština
²6
4239.000.7095.1.indd
36
04-12-2008
11:16:06
Образец
Мануал подходит для устройств