Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 37 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 37 из 192
Problém
Možná příčina
Řešení
Žehlička je
zapojená do
zásuvky, ale
žehlicí plocha
zůstává
studená.
Jde o problém s
připojením.
Zkontrolujte síťovou šňůru,
zástrčku i zásuvku ve zdi.
Volič teploty je
nastaven na
hodnotu MIN.
Nastavte regulátor na
požadovanou teplotu
Žehlička
neprodukuje
žádnou páru.
V nádržce není
dostatek vody.
Naplňte nádržku vodou (viz
kapitola „Příprava k použití“,
odstavec „Plnění odnímatelného
zásobníku vodou“).
Regulátor páry je
nastaven do
polohy 0.
Nastavte regulátor páry do polohy
1 až 4 (viz kapitola „Použití
přístroje“, část „Žehlení s párou“).
Žehlicí plocha
není dostatečně
horká nebo je
zapnutá funkce
Drip-stop
(pouze některé
typy).
Nastavte teplotu, která je vhodná
pro žehlení s párou (
2
MAX). Postavte žehličku na zadní
stěnu a počkejte se žehlením,
dokud oranžová kontrolka teploty
nezhasne
Během žehlení
na tkaninu
kape voda.
Volič teploty je
nastaven na
teplotu, která je
příliš nízká pro
žehlení s párou.
Nastavte teplotu, která je vhodná
pro žehlení s párou (
2
MAX). Postavte žehličku na zadní
stěnu a počkejte, dokud nezhasne
oranžová kontrolka teploty.
Přidali jste do
nádržky
chemikálii..
Vypláchněte nádržku a nenalévejte
do ní žádnou chemikálii.
Čeština
²7
4239.000.7095.1.indd
37
04-12-2008
11:16:06
Образец
Мануал подходит для устройств