Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 38 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 38 из 192
Problém
Možná příčina
Řešení
Nezavřeli jste
správně víčko
plnicího otvoru.
Stlačte víčko, dokud neuslyšíte
zaklapnutí.
Ze žehlicí
plochy se při
žehlení
odlupují
šupinky a jiné
nečistoty.
Šupinky se
vytvářejí kvůli
nadměrně tvrdé
vodě.
Použijte jednou nebo několikrát
funkci Calc-Clean (viz kapitola
„Čištění a údržba“, část „Funkce
Calc-Clean“).
Kontrolka
teploty
červeně bliká
(pouze
některé typy).
Funkce
automatického
vypnutí vypnula
žehličku (viz
kapitola
„Funkce“).
Lehce pohněte žehličkou, abyste
funkci automatického vypnutí
deaktivovali. Červená kontrolka
automatického vypnutí kontrolky
teploty zhasne.
Z žehlicí
plochy po
jejím
vychladnutí a
uložení
odkapává voda
(pouze
některé typy)
Postavili jste
žehličku do
vodorovné
polohy, zatímco
byla v nádržce
stále ještě voda.
Po použití vždy nastavte ovladač
páry do pozice 0 a vyprázdněte
nádržku na vodu. Žehličku
uchovávejte postavenou na zadní
stěnu.
Žehlička
nevytváří parní
ráz
Funkci parního
rázu jste
používali příliš
často během
krátké doby.
Pokračujte v žehlení ve vodorovné
poloze a určitou dobu počkejte,
než znovu použijete funkci parního
rázu.
Čeština
²8
4239.000.7095.1.indd
38
04-12-2008
11:16:06
Образец
Мануал подходит для устройств