Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 39 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 39 из 192
Problém
Možná příčina
Řešení
Žehlička nemá
dostatečnou
teplotu.
Zvolte teplotu, při které lze použít
funkci parního rázu (nastavení
teploty
2
až MAX). Postavte
žehličku na zadní stěnu a před
použitím funkce parního rázu
počkejte, až kontrolka teploty
zhasne.
Čeština
²9
4239.000.7095.1.indd
39
04-12-2008
11:16:06
Образец
Мануал подходит для устройств