Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 42 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 42 из 192
eTTEVAlmISTUSEd KASUTAmISEKS
vEEpAAGI TäITmINE
Ärge täitke veepaaki lõhnaõli, äädika, tärgeldamise, katlakivieemaldamise
ega mingite teiste keemiliste vahenditega.
1
Kontrollige, kas seadme pistik on elektrikontaktist välja tõmmatud.
±
Pange aururegulaator asendisse 0 (= ilma auruta) (Jn ²).
²
Avage veepaagi täiteava kaas.
³
Kallutage triikraud tahapoole ja kasutage veepaagi maksimaalse
tasemeni täitmiseks täitmisnõud. (Jn ³)
Ärge kunagi täitke veenõud üle MAX-tähise.
5
Sulgege täiteava kaas (klõpsatus).
tEmpERATUURI SEAdISTAmINE
1
Pange triikraud kannale püstiasendisse.
±
Nõutud triikimistemperatuuri valikuks keerake ketasregulaator
vajalikku asendisse (Jn 5).
Vajalikku triikimistemperatuuri vaadake pesu hooldussiltidelt:
1
sünteetilised kangad (näit akrüül, nailon, polüamiid, polüester)
1
siid
2
villane
3
puuvillane ja linane
Kui te ei tea, millisest kangast antud ese on tehtud, määrake õige
triikimistemperatuur kindlaks triikides osa, mis ei ole eseme kandmisel või
kasutamisel nähtav..
Siid, villane ja sünteetiline materjal: triikige kanga pahemalt poolt, et vältida
läikivate laikude tekkimist. Plekkide ärahoidmiseks ärge kasutage
piserdusfunktsiooni.
Alustage triikimist esemetest, mis vajavad madalamat temperaturi, näiteks
nendest, mis tehtud sünteetilistest kiududest.
²
Sisestage pistik maandatud pistikupessa.
Temperatuuri märgutuli sütib põlema (Jn 6).
-
-
-
-
,
eesti
³±
4239.000.7095.1.indd
42
04-12-2008
11:16:07
Образец
Мануал подходит для устройств