Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 43 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 43 из 192
³
Pärast temperatuuri märgutule kustumist oodake natuke enne
triikimisega alustamist.
Triikimise ajal süttib aeg-ajalt märgutuli.
sEAdmE KASUTAmINE
Märkus: Esmakasutusel võib triikraud veidi suitseda. See nähtus kaob kiiresti.
aURUGA TRIIKImINE
1
Kontrollige, kas veepaagis on küllaldaselt vett.
±
Valige soovitatav triikimistemperatuur (vt ptk „Ettevalmistus
kasutamiseks”, lõik „Temperatuuri seadistamine”).
²
Seadistage vastav auruseade. Kontrollige, kas auruseade sobib
seadistatud triikimistemperatuuriga: (Jn 7)
1 või 2 mõõdukas aurutamine (temperatuuri seaded
2
kuni
3
)
3 või 4 maksimaalne aurutamine (temperatuuri seadistus
3
kuni
MAX)
Märkus:Triikraud hakkab auru tootma niipea, kui seadistatud temperatuur
on saavutatud.
Märkus: Kui temperatuur on liiga madalaks (MIN kuni
2
) keeratud, siis
võib triikraua tallast vett tilkuda (vt pt „Omadused” lõiku „Tilgalukusti”).
aURUTA TRIIKImINE
1
Pange aururegulaator asendisse 0 (= ilma auruta) (Jn ²).
±
Valige soovitatav triikimistemperatuur (vt ptk „Ettevalmistus
kasutamiseks”, lõik „Temperatuuri seadistamine”).
Omadused
PISERdUSfUNKTSIOON
Triigitava eseme niisutamiseks võite kasutada piserdusfunktsiooni. See
aitab eemaldada tugevaid kortse.
1
Kontrollige, kas veepaagis on küllaldaselt vett.
-
-
eesti
³²
4239.000.7095.1.indd
43
04-12-2008
11:16:07
Образец
Мануал подходит для устройств