Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 44 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 44 из 192
±
Triigitava toote niisutamiseks vajutage mitmel korral
piserdusnupule (Jn 8).
aURUjUGA
Võimas lisaaur aitab eemaldada väga tugevad kortsud.
Lisaauru võite kasutada ainult siis, kui temperatuuriseaded on vahemikus
2
kuni MAX.
1
Vajutage ja vabastage lisaauru nupp (Jn 9).
kONTSENTREERITUd lISAAUR VäljUb SpETSIAAlSEST AURUOTSAKUST
(AINUlT TEATUd mUdElITEl)
Auruotsaku pikkadest avadest väljuv kontsentreeritud lisaaur parandab
auru levikut rõiva igasse osasse. Kontsentreeritud lisaauru võite kasutada
ainult temperatuuriseadete vahemikus
2
kuni MAX.
1
Vajutage ja vabastage lisaauru nupp (Jn 10).
aURUTUS KA VERTIKAAlASENdIS
Lisaauru funktsiooni võite rakendada ka püstasendis triikraual. Seda on
sobiv kasutada kortsude eemaldamiseks rippuvatelt riietelt, kardinatelt jms.
1
Asetage triikraud püstasendisse ja vajutage ning vabastage lisaauru
funktsiooni nupp (Jn 11).
ärge suunake kunagi auru inimeste peale.
tIlGAlUKUSTI (AINUlT TEATUd mUdElITEl)
Sellel triikraual on tilgalukusti, mis hoiab ära tilkumise. Madalamatel
temperatuuridel lõpetab triikraud automaatselt auru väljutamise, et vee
tilkumist triikraua tallast ära hoida. Funktsiooni rakendumisel kuulete
helisignaali.
aUTOmAATNE VäljAlülITUSfUNKTSIOON (AINUlT TEATUd
mUdElITEl)
Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab triikraua automaatselt välja, kui
seda ei ole tükk aega liigutatud.
eesti
³³
4239.000.7095.1.indd
44
04-12-2008
11:16:08
Образец
Мануал подходит для устройств