Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 45 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 45 из 192
Punane automaatse väljalülitamise näidik hakkab vilkuma, andes
märku, et automaatne väljalülitusfunktsioon lülitas triikraua
välja (Jn 6).
Et triikraud hakkaks jälle kuumenema,
1
tõstke triikrauda või liigutage seda natuke.
Punane automaatse väljalülitamise näidik kustub.
Kui talla temperatuur langeb alla seadistatud triikimise
temperatuuri, siis merevaigukollane temperatuuri märgutuli hakkab
põlema.
±
Kui temperatuuri märgutuli sütib pärast triikraua liigutamist põlema,
siis oodake enne triikima hakkamist, kuni see uuesti kustub.
Märkus: Kui pärast triikraua liigutamist kollane märgutuli ei sütti, on
tallaplaadi temperatuur piisav ja triikraud kasutamiseks valmis.
PUhASTAmINE jA hOOldUS
PUhASTAmINE
1
Pange aururegulaator asendisse „0”, eemaldage pistik
seinakontaktist ja laske triikraual jahtuda.
±
Pühkige niiske lapi ja mitteabrasiivse (vedela) puhastusvahendiga
tallalt katlakivi- ja mustusejäägid.
Selleks, et tald oleks sile, vältige selle kriimustamist metallesemetega.
Ärge kunagi kasutage küürimiskäsnu, äädikat ega teisi kemikaale
triikraua talla puhastamiseks.
²
Puhastage seadme ülemine osa niiske lapiga.
³
Loputage veepaaki korrapäraselt veega. Pärast loputust tühjendage
paak (Jn 1±).
DOUblE-acTIVE KATlAKIVI EEmAldAmISSüSTEEm (AINUlT TEATUd
mUdElITEl)
Kaksiktoimeline katlakivi süsteem koosneb katlakivi
eemaldamistabletist veepaagi sees, mis on kombineeritud katlakivi
eemaldamisfunktsiooniga.
,
,
,
eesti
³5
4239.000.7095.1.indd
45
04-12-2008
11:16:08
Образец
Мануал подходит для устройств