Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 46 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 46 из 192
1
Katlakivi eemaldamistablett hoiab ära auru väljumisavade
ummistumise. Tablett on püsivalt aktiivne ja seda ei pea
vahetama (Jn 13).
2
Calc-Clean funktsioon kõrvaldab triikrauast katlakivi osakesed.
CAlc-ClEAN-fUNKTSIOON
Eemaldage katlakivi kasutades Calc-Clean funktsiooni iga kahe nädala
tagant. Kui vesi teie piirkonnas on väga kare (nt kui triikimise ajal tuleb
tallast helbeid), kasutage Calc-Clean funktsiooni sagedamini.
1
Kontrollige, kas seadme pistik on elektrikontaktist välja tõmmatud.
±
Pange aururegulaator asendisse 0.
²
Valage veepaak vett täis (kuni MAX-tähiseni).
Ärge valage veepaaki äädikat ega teisi katlakivi eemaldamise vahendeid.
³
Seadke temperatuuri ketasregulaator MAX asendisse.
5
Sisestage pistik maandatud pistikupessa.
6
Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik seinakontaktist.
7
Hoidke triikrauda valamu kohal, vajutage ja hoidke katlakivi
eemaldamise nuppu all ning liigutage triikrauda edasi-tagasi (Jn 1³).
Tallast väljub aur ja keev vesi. Mustus ja katlakivi helbed (kui on
olemas) uhutakse minema.
8
Vabastage katlakivi eemaldamise nupp, kui veepaagis olnud vesi on
ära kasutatud.
9
Kui triikrauas on veel hulgaliselt lisandeid, siis korrake katlakivi
eemaldamise toimingut.
PäRAST KATlAKIVI EEmAldAmIST
1
Sisestage pistik uuesti seinakontakti ja laske triikraual kuumeneda,
kuni tald on kuiv.
±
Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik seinakontaktist.
,
eesti
³6
4239.000.7095.1.indd
46
04-12-2008
11:16:08
Образец
Мануал подходит для устройств