Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 47 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 47 из 192
²
Triikige tallale jäänud veejääkide eemaldamiseks õrnalt mõnda
kasutatud riideeset.
³
Laske triikraual enne hoiule panemist maha jahtuda.
Hoiustamine
1
Pange aururegulaator asendisse „0”, eemaldage pistik
seinakontaktist ja laske triikraual jahtuda.
±
Kerige toitejuhe ümber juhtme hoidiku (Jn 15).
²
Hoiustage triikraud oma kannale turvalisse ja kuiva kohta.
kESKKONd
Triikraua kasutusaja lõppedes ärge visake seda minema tavalise
majapidamisprügiga, vaid viige see ringlussevõtuks kogumispunkti. Nii
toimides aitate te hoida loodust (Jn 16).
gARANTII jA TEENINdUS
Kui vajate hooldust, esitada infopäringuid või on probleeme, külastage
palun Philipsi veebisaiti
www.philips.com
või pöörduge oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie
riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku
müügiesindaja poole.
Veaotsing
Käesolev peatükk esitab kokkuvõtte seadmel esinevatest enamlevinud
probleemidest. Kui te ei suuda probleemi alloleva info abil lahendada,
võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Triikraud on
elektrivõrku
ühendatud, aga
tald on külm.
See on ühenduse
viga.
Kontrollige toitejuhet, pistikut
ja pistikupesa.
-
eesti
³7
4239.000.7095.1.indd
47
04-12-2008
11:16:08
Образец
Мануал подходит для устройств