Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 48 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 48 из 192
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Temperatuuri
ketasregulaator on
seatud asendisse
MIN.
Seadke temperatuuri
regulaator nõutud asendisse.
Triikrauast ei
tule mingitki
auru.
Veepaagis ei ole
küllaldaselt vett.
Täitke veepaak (vt ptk
„Ettevalmistus kasutamiseks”
lõiku „Veepaagi täitmine”).
Aururegulaator on
asendis 0.
Seadistage aururegulaator
vahemikku 1–4 (vt ptk
„Seadme kasutamine” lõiku
„Auruga triikimine”).
Triikraud ei ole
piisavalt kuum ja/või
tilgalukusti funktsioon
on aktiveeritud
(ainult teatud
mudelitel).
Seadistage auruga triikimiseks
sobiv temperatuur (
2
kuni
MAX). Pange triikraud kannale
seisma ja oodake enne
triikima hakkamist, kuni
kollane temperatuuri
märgutuli kustub.
Veetilgad
tilguvad
triikimise ajal
kangale.
Temperatuuriketas
on seadistatud
auruga triikimiseks
liiga madalale
temperatuurile.
Seadistage auruga triikimiseks
sobiv temperatuur
(temperatuuriseade
2
kuni
MAX). Pange triikraud kannale
seisma ja oodake enne
triikima hakkamist, kuni
kollane temperatuuri
märgutuli kustub.
Olete pannud mingit
lisaainet veepaaki.
Loputage veepaak puhtaks ja
ärge lisage sinna mingeid
lisaaineid.
eesti
³8
4239.000.7095.1.indd
48
04-12-2008
11:16:09
Образец
Мануал подходит для устройств