Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 49 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 49 из 192
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Te ei sulgenud
täitmisava kaant
korralikult.
Vajutage kaant, kuni kostab
klõpsatus.
Katlakivi helbed
ja mustus
väljuvad
triikimise ajal
tallast.
Kare vesi tekitab
triikraua tallas
katlakivi helbeid.
Kasutage Calc-Clean-
funktsiooni üks või rohkem
korda (vt ptk „Puhastamine ja
hooldamine“ lõiku „Calc-
Clean-funktsioon”).
Temperatuuri
märgutuli vilgub
punaselt (ainult
teatud
mudelitel)
Automaatne
väljalülitusfunktsioon
on triikraua välja
lülitanud (vt ptk
„Omadused“).
Liigutage natuke triikrauda
automaatse
väljalülitusfunktsiooni
deaktiveerimiseks. Punane
automaatse väljalülitamise
näidik kustub.
Pärast triikraua
jahtumist või
hoiustamist
tilgub tallast
vett (ainult
teatud
mudelitel)
Olete pannud
triikraua
horisontaalasendisse,
samal ajal kui
veepaaki on veel
jäänud vett.
Seadke pärast kasutamist
aururegulaator alati asendisse
„0” ja tühjendage veepaak.
Hoiustage triikraud kannale.
Triikraud ei
väljuta aurujuga.
Olete kasutanud
lisaauru funktsiooni
lühikese aja jooksul
liiga tihti.
Jätkake horisontaalasendis
triikimist ja oodake natuke,
enne kui kasutate lisaauru
funktsiooni uuesti.
eesti
³9
4239.000.7095.1.indd
49
04-12-2008
11:16:09
Образец
Мануал подходит для устройств