Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 52 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 52 из 192
Nakon glačanja, tijekom čišćenja aparata, punjenja ili pražnjenja
spremnika za vodu i kad nakratko ostavljate glačalo bez nadzora:
postavite kontrolu pare na položaj 0, postavite glačalo u uspravni
položaj i iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice.
Glačalo uvijek stavljajte i koristite na stabilnoj, ravnoj i vodoravnoj
površini.
Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač, sredstva protiv kamenca,
sredstva za olakšavanje glačanja ili neka druga kemijska sredstva u
spremnik za vodu.
Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.
elEKTROmAGNETSKA pOljA (eMF)
Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču
elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu
s ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti
siguran za korištenje.
općI OpIS (sl. 1)
A
Mlaznica za paru
B
Otvor za punjenje s poklopcem
C
Gumb za dodatnu količinu pare (
9
)
D
Gumb raspršivača (
8
)
E
Kontrola pare
F
Žuti indikator temperature (samo neki modeli: s crvenim indikatorom
funkcije za automatsko isključivanje)
G
Gumb Calc-Clean za čišćenje kamenca
H
Regulator temperature
I
Kabel za napajanje
J
Oslonac za postavljanje u uspravan položaj
K
Anti-Calc tableta (samo neki modeli)
L
Spremnik za vodu
Nije prikazano: posudica za punjenje
PRIjE pRVOG KORIŠTENjA
1
Naljepnice, zaštitnu foliju ili plastiku skinite s površine za
glačanje (Sl. 2).
-
-
-
-
Hrvatski
4239.000.7095.1.indd
52
04-12-2008
11:16:10
Образец
Мануал подходит для устройств