Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 54 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 54 из 192
²
Priključite utikač u uzemljenu zidnu utičnicu.
Žuti indikator temperature se uključuje (Sl. 6).
³
Kad se indikator temperature isključi, pričekajte neko vrijeme prije
nego što počnete glačati.
Indikator temperature će se tijekom glačanja povremeno paliti i gasiti.
kORIŠTENjE ApARATA
Napomena: Prilikom prve uporabe glačala možda ćete primijetiti malo dima,
ali on će nestati nakon kratkog vremena.
glAčANjE S pAROm
1
Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
±
Postavite preporučenu temperaturu glačanja (pogledajte poglavlje
“Priprema za korištenje”, odjeljak “Postavljanje temperature”).
²
Odaberite odgovarajuću postavku pare. Provjerite odgovara li
postavka pare postavljanoj temperaturi glačanja: (Sl. 7)
1 - 2 za umjeren mlaz pare (postavke temperature
2
do
3
)
3 - 4 za jak mlaz pare (postavke temperature
3
do MAX)
Napomena: Glačalo će početi ispuštati paru u trenutku kad se postigne
postavljena temperatura.
Napomena: Ako je odabrana temperatura glačanja preniska (MIN do
2
), iz
površine za glačanje će možda curiti voda (pogledajte poglavlje “Značajke”,
odjeljak “Zaustavljanje kapanja”).
glAčANjE bEz pARE
1
Postavite kontrolu pare na položaj 0 (= bez pare) (Sl. 3).
±
Postavite preporučenu temperaturu glačanja (pogledajte poglavlje
“Priprema za korištenje”, odjeljak “Postavljanje temperature”).
,
-
-
Hrvatski
4239.000.7095.1.indd
54
04-12-2008
11:16:10
Образец
Мануал подходит для устройств