Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 56 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 56 из 192
ZAUSTAVljANjE KApANjA (SAmO NEKI mOdElI)
Ovo glačalo je opremljeno funkcijom zaustavljanja kapanja: glačalo
automatski prestaje s proizvodnjom pare kada je temperatura preniska
kako bi se spriječilo kapanje vode kroz površinu za glačanje. Kad se to
dogodi, čut ćete zvučni signal.
FUNKcIjA zA AUTOmATSKO ISKljUčIVANjE (SAmO NEKI mOdElI)
Funkcija automatskog isključivanja automatski isključuje glačalo ako ga
duže vrijeme niste pomaknuli.
Crveni indikator automatskog isključivanja temperature treperi, što
znači da je funkcija automatskog isključivanja isključila glačalo (Sl. 6).
Ako želite da se glačalo opet zagrije:
1
Podignite glačalo ili ga lagano pomaknite
Crveni indikator automatskog isključivanja se isključuje.
Ako se temperatura površine za glačanje spusti ispod postavljene
temperature, upalit će se žuti indikator temperature.
±
Ako se žuti indikator temperature uključi nakon što pomaknete
glačalo, pričekajte da se isključi prije početka glačanja.
Napomena: Ako se žuti indikator temperature ne uključi nakon pomicanja
glačala, temperatura površine za glačanje još uvijek je odgovarajuća, a glačalo
je spremno za korištenje.
ČIŠćENjE I OdRžAVANjE
ČIŠćENjE
1
Postavite kontrolu pare na položaj 0, izvadite utikač iz zidne utičnice
i ostavite glačalo da se ohladi.
±
Očistite komadiće kamenca i ostalu nečistoću s površine za glačanje
vlažnom tkaninom i neabrazivnim (tekućim) sredstvom za čišćenje.
Površina za glačanje uvijek treba biti glatka i zato izbjegavajte kontakt
površine za glačanje s metalnim predmetima. Nikada nemojte koristiti
žičanu spužvicu, ocat ili druge kemikalije za čišćenje površine za
glačanje.
,
,
,
Hrvatski
56
4239.000.7095.1.indd
56
04-12-2008
11:16:11
Образец
Мануал подходит для устройств