Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 58 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 58 из 192
9
Ako u glačalu još ima nečistoće, ponovite postupak Calc-Clean.
nAKON pOSTUpKA CAlc-ClEAN
1
Utikač vratite u zidnu utičnicu i ostavite glačalo da se zagrije kako
bi se površina za glačanje osušila.
±
Kad se indikator temperature ugasi, izvucite utikač iz utičnice.
²
Lagano glačajte komad tkanine kako bi ste s površine za glačanje
uklonili moguće mrlje.
³
Ostavite glačalo da se potpuno ohladi prije odlaganja.
spREmANjE
1
Postavite kontrolu pare na položaj 0, izvadite utikač iz zidne utičnice
i ostavite glačalo da se ohladi.
±
Omotajte kabel za napajanje oko držača kabela (Sl. 15).
²
Glačalo spremite u uspravnom položaju na sigurno i suho mjesto.
ZAŠTITA OKOlIŠA
Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim
otpadom iz kućanstva, nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na
recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (Sl. 16).
JAmSTVO I SERVIS
U slučaju da vam je potreban servis ili informacija ili imate neki problem,
posjetite web-stranicu tvrtke Philips,
www.philips.com
, ili se obratite
centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (broj telefona nalazi se u
priloženom jamstvu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike,
obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
rjEŠAVANjE pROblEmA
U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli
susresti prilikom korištenja aparata. Ako ne možete riješiti problem uz
-
Hrvatski
58
4239.000.7095.1.indd
58
04-12-2008
11:16:11
Образец
Мануал подходит для устройств