Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 59 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 59 из 192
informacije u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj
državi.
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Glačalo je
priključeno na
napajanje, ali je
površina za
glačanje hladna.
Problem je u napajanju.
Provjerite kabel, utikač i
zidnu utičnicu.
Regulator temperature
postavljen je na MIN.
Postavite regulator
temperature u
odgovarajući položaj
Glačalo ne
proizvodi paru.
U spremniku nema
dovoljno vode.
Napunite spremnik za
vodu (pogledajte poglavlje
“Priprema za korištenje”,
odjeljak “Punjenje
spremnika za vodu”).
Kontrola pare je
postavljena u položaj 0.
Postavite kontrolu pare na
položaj između 1 i 4
(pogledajte poglavlje
“Korištenje aparata”,
odjeljak “Glačanje s
parom”).
Glačalo nije dovoljno
vruće i/ili je uključena
funkcija zaustavljanja
kapanja (samo neki
modeli).
Odaberite temperaturu
glačanja koja odgovara
glačanju s parom (
2
do
MAX). Postavite glačalo u
uspravan položaj i
pričekajte da se žuti
indikator temperature
isključi prije početka
glačanja.
Hrvatski
59
4239.000.7095.1.indd
59
04-12-2008
11:16:12
Образец
Мануал подходит для устройств