Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 61 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 61 из 192
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Nakon što se
glačalo ohladilo
ili nakon što
ste ga spremili
iz površine za
glačanje kapa
voda (samo
neki modeli).
Postavili ste glačalo u
vodoravni položaj dok je
u spremniku još bilo
vode.
Uvijek kontrolu pare
postavite u položaj 0 i
ispraznite spremnik za
vodu nakon korištenja.
Glačalo spremite u
uspravnom položaju.
Glačalo ne
proizvodi mlaz
pare.
Prečesto ste koristili
funkciju mlaza pare u
kratkom razdoblju.
Nastavite glačati u
vodoravnom položaju i
pričekajte malo prije
ponovnog korištenja
funkcije mlaza pare.
Glačalo nije dovoljno
vruće.
Postavite temperaturu
glačanja pri kojoj se može
koristiti funkcija mlaza pare
(postavka temperature
2
do MAX). Prije ponovnog
korištenja funkcije mlaza
pare glačalo stavite u
uspravan položaj i
pričekajte da se žuti
indikator temperature
isključi.
Hrvatski
61
4239.000.7095.1.indd
61
04-12-2008
11:16:12
Образец
Мануал подходит для устройств