Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 62 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 62 из 192
BEVEzETéS
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes
körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome
oldalon.
FONTOS!
A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati
útmutatót. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.
vESzélY
Ne merítse a vasalót vízbe.
FIGYElmEzTETéS
A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett
feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugón, a hálózati kábelen
vagy a készüléken látható sérülés van, illetve ha a készülék leesett vagy
szivárog.
Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése
érdekében Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell
cserélni.
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a hálózathoz csatlakoztatta.
A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem
beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a
készüléket.
Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel ne érjen hozzá a vasaló meleg
talpához.
FIGYElEm
Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket.
Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a hálózati kábel.
A vasalótalp hőmérséklete igen magas lehet, égési sérülést okozhat.
A vasalás végeztével, a készülék tisztításakor, a víztartály feltöltésekor
vagy leeresztésekor, illetve, ha rövid időre megszakítja a vasalást;
mindig állítsa a gőzszabályzót O fokozatra, állítsa fel a vasalót
függőleges helyzetbe és húzza ki a hálózati dugót a fali konnektorból.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Magyar
4239.000.7095.1.indd
62
04-12-2008
11:16:12
Образец
Мануал подходит для устройств