Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 66 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 66 из 192
gőzlöVET
Az erőteljes gőzlövet segít a makacs gyűrődések eltávolításában.
A gőzlövet funkció kizárólag
2
és a MAX közötti hőfokbeállításnál
működik.
1
Nyomja le, majd engedje fel a gőzlövet gombot (ábra 9).
kONcENTRálT GőzlöVET A SpEcIálIS GőzölőS ORR SEGíTSéGéVEl
(bIzONYOS TípUSOKNál)
A gőzölős orr hosszúkás nyílásaiból kilövellő koncentrált gőzlövetnek
köszönhetően a gőz a nehezen elérhető helyekre is eljut. A koncentrált
gőzlövet funkció kizárólag
2
és MAX közötti hőfokbeállításnál működik.
1
Nyomja le, majd engedje fel a gőzlövet gombot (ábra 10).
FüGGőlEGES GőzlöVET
A gőzlövet funkció függőleges helyzetű vasalóval is használható. Így
felfüggesztett textíliák, függönyök stb. gyűrődéseinek kisimítására is
alkalmas.
1
Tartsa a vasalót függőleges helyzetben, és nyomja le, majd engedje
fel a gőzlövet gombot (ábra 11).
Ne irányítsa a gőzt emberek felé.
CSEppzáRó RENdSzER (bIzONYOS TípUSOKNál)
A vasaló cseppzáró funkcióval rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a készülék
automatikusan leállítja a gőztermelést, ha a hőfok túl alacsony, ez
meggátolja a víz csepegését a vasaló talpából. Amikor ez előfordul hangot
hallhat.
aUTOmATIKUS KIKApcSOláS (bIzONYOS TípUSOKNál)
Az automatikus kikapcsolás funkció automatikusan kikapcsolja a vasalót, ha
nem mozdítja meg egy ideig.
A hőmérsékletjelző fény vörös színű automatikus kikapcsolás
jelzése villog, jelezve, hogy a biztonsági kikapcsolás funkció
kikapcsolta a készüléket (ábra 6).
,
Magyar
66
4239.000.7095.1.indd
66
04-12-2008
11:16:13
Образец
Мануал подходит для устройств