Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 67 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 67 из 192
A vasaló újbóli felmelegedése:
1
Emelje fel vagy kicsit mozdítsa meg a vasalót.
Az automatikus kikapcsolást jelző vörös fény kialszik.
Ha a vasalótalp hőmérséklete a beállított vasalási hőmérséklet alá
csökken, a sárga hőmérsékletjelző fény világítani kezd.
±
Ha a sárga hőmérsékletjelző lámpa a vasaló megmozdítása után
bekapcsol, a vasalás elkezdésével várjon addig, amíg a lámpa újból
elalszik.
Megjegyzés: Ha a vasaló megmozdítása után a sárga hőmérsékletjelző
lámpa nem kapcsol be, a vasalótalp hőmérséklete megfelelő, a vasaló
használatra kész.
tISzTíTáS éS KARbANTARTáS
tISzTíTáS
1
Állítsa a gőzvezérlőt 0 állásba, húzza ki a csatlakozódugót a fali
konnektorból, és hagyja lehűlni a készüléket.
±
Törölje le a vasalótalpról a vízkődarabkákat és az egyéb
lerakódásokat nedves ruhával, nem karcoló (folyékony)
tisztítószerrel.
A vasalótalp épségének megóvása érdekében ügyeljen arra, hogy a
vasalótalp ne érintkezzen fémtárggyal.Tisztításához ne használjon
súrolószivacsot, ecetet és más vegyszert.
²
A készülék felső részét nedves ruhával tisztítsa le.
³
Rendszeresen öblítse ki a víztartályt, majd az öblítés után ürítse
ki (ábra 12).
kETTőS VízKőmENTESíTő RENdSzER (cSAK EGYES TípUSOKNál)
A kettős vízkőmentesítő rendszer azt jelenti, hogy a vízkőmentesítő
tabletta együttműködik a vízkőmentesítés funkcióval a víztartályban.
1
A vízkőmentesítő tabletta megakadályozza, hogy a vízkő eltömje a
gőznyílásokat. A tabletta folyamatosan aktív, nem szükséges
cserélni (ábra 13).
,
,
Magyar
67
4239.000.7095.1.indd
67
04-12-2008
11:16:14
Образец
Мануал подходит для устройств