Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 69 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 69 из 192
²
Mozgassa könnyedén a vasalót egy használt ruhadarabon, hogy a
vasalótalpon lévő vízfoltokat eltávolítsa.
³
Tárolás előtt hagyja lehűlni a vasalót.
táROláS
1
Állítsa a gőzvezérlőt 0 állásba, húzza ki a csatlakozódugót a fali
konnektorból, és hagyja lehűlni a készüléket.
±
Csévélje a hálózati kábelt a kábeltárolóra (ábra 15).
²
A vasalót függőleges helyzetbe állítva tárolja, biztonságos és száraz
helyen.
köRNYEzETVédElEm
A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük,
hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul környezete
védelméhez (ábra 16).
JóTálláS éS SzERVIz
Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma
merült fel, látogasson el a Philips honlapjára (
www.philips.com
), vagy
forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot
megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem
működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.
HIbAElháRíTáS
Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban
leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha nem sikerül megoldania a
problémát az alábbi utasítások alkalmazásával, forduljon az országában
működő Philips vevőszolgálathoz.
-
Magyar
69
4239.000.7095.1.indd
69
04-12-2008
11:16:14
Образец
Мануал подходит для устройств