Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 73 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 73 из 192
кіРіСпе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына
қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен
пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/welcome веб-бетіне
тіркеңіз.
МАңыЗды
Құралды қолданбастан бұрын осы пайдаланушы нұсқаулығын мұқият
оқып шығыңыз да, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.
ҚАУіпті
Үтікті ешқашан суға батыруға болмайды.
ЕСКеРтУ
Құралды қосар алдында, құралда көрсетілген вольтаж, жергілікті
қамтамасыз етілетін волтажбен сәйкес келетіндігін тексеріп
алыңыз.
Егер құралдың шанышқысында, сымында немесе құралдың өзінде,
көзге көрінетін зақым болса, немесе құралды түсіріп алған
болсаңыз немесе құралдан су ағып тұрса, құралды қолданбаңыз.
Егер тоқ сым зақымдалған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін,
оны тек Philips немесе Philips әкімшілік берген қызмет
орталығында немесе соған тәріздес деңгейі бар маман ғана
ауыстыруы тиіс.
Құрылғы қуат көзіне қосулы болған кезде оны бақылаусыз
қалдырып кетпеңіз.
Бұл құрал физикалық, сезімталдық немесе ақыл-ой қабілеттері
төмен адамдардың (оның ішінде балалар), тәжірибесі және білімі
жоқ адамдардың қолдануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне
жауап беретін адам оларға жетекшілік етіп, құралды қалай қолдану
керектігін түсіндіруі тиіс.
Балаларды бақылап, олардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз.
Тоқ сымын үтігіңіздің ыстық астыңғы табанына тигізбеңіз.
абАЙЛАңыЗ
Құрылғыны тек жерге тұйықталған розеткаға ғана қосыңыз.
Әрдайым сымда зақымдары жоқтығын тексеріп отырыңыз.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ҚазаҚша
4239.000.7095.1.indd
73
04-12-2008
11:16:15
Образец
Мануал подходит для устройств