Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 74 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 74 из 192
Бұл құралдың астыңғы табаны өте ыстық болуы мүмкін, сондықтан
оны қолмен ұстағанда, күйдіруі мүмкін.
Үтіктеп болғаннан соң, оны тазалағанда, суға арналған ыдысты
толтырып немесе босатып жатқанда, және үтікті тіпті қысқа
уақытқа болса да тастап кетіп бара жатқанда: бу деңгейін
бақылағышты О орныққан орнына қойып, үтікті аяғына тұрғызып,
қабырғадағы розеткаға қосылған тоқ сымын суырып тастаңыз.
Үтікті әрдайым тегіс, орнықты, көлбеу жерег қойып, қолданыңыз.
Әтір суын, сірке суын, крахмал, қаспақ кетіретін сұйықтықтар,
үтіктеуге жәрдемдесетін немесе басқа химиялық заттарды, суға
арналған сыйымдылыққа құюға болмайды.
Бұл құрылғы тек үйде қолдануға арналған.
ЭЛеКтРомАГНИттіК өРіСтеР (ЭМӨ)
Philips компаниясы шығарған бұл құралы электромагниттік өрістерге
(ЭМӨ) қатысты барлық стандарттарға сай келеді. Дұрыс әрі осы
пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес қолданылса, қазіргі
кезде белгілі ғылыми дәлелдерге негізделе отырып құралды қолдану
қауіпсіз деуге болады.
ЖАЛпы СИпАттАмА (CУРет 1)
A
Су шашатын тұмсық
B
Қақпағы бар су құятын тесік
C
Буды күшейтетін түйме (
9
)
D
Су шашатын түйме (
8
)
E
Буды бақылау
F
Кәріптас түсті температура жарығы (тек ерекше түрлері ғана:
қызыл автоматты түрде сөну көрсеткішімен)
G
Қақ тазалау түймесі
H
Температура құлағы
I
Тоқ сымы
J
Қондырғысы
K
Қаққа қарсы арналған химиялық зат (тек ерекше түрлері ғана)
L
Суға арналған сыйымдылық
Көрсетілмеген: Су толтыратын ыдыс
-
-
-
-
-
ҚазаҚша
4239.000.7095.1.indd
74
04-12-2008
11:16:16
Образец
Мануал подходит для устройств