Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 75 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 75 из 192
БіРіНШі қоЛдАНУдАН бұРыН
1
Астыңғы табандағы кез келген стикерлер мен қорғауыш
фольганы алып тастаңыз (Cурет 2).
ҚоЛдАНУғА дАЙыНдАУ
сУғА АРНАЛғАН СыЙымдыЛықты СУмеН тоЛтыРУ
Әтір суын, сірке суын, крахмал, қаспақ кетіретін сұйықтықтар,
үтіктеуге жәрдемдесетін немесе басқа химиялық заттарды, суға
арналған сыйымдылыққа құюға болмайды.
1
Құралдың тоқтан суырылып тұрғандығына көзіңізді жеткізіңіз.
±
Бу бақылаушыны 0 (= бусыз) орныққан орнына
қойыңыз (Cурет 3).
²
Суға арналған сыйымдылықтың қақпағын ашыңыз.
³
Үтікті артқа қарай еңкейтіп, толтыру шыны аяғын қолданып, су
ыдысына максималды деңгейге шейін су толтырыңыз. (Cурет 4)
Суға арналған сыйымдылыққа, MAX көрсеткішінің деңгейінен артық,
су құйюға болмайды.
5
Суға арналған сыйымдылықтың қақпағын жабыңыз («сырт» ете
түскенше).
ТемпеРАтУРАНы оРНАтУ
1
Үтікті аяғына тұрғызыңыз.
±
Қажетті үтіктеу температураны орнату үшін, температура
дөңгелегін керек ұстанымға апарыңыз (Cурет 5).
Қажетті үтіктеу температурасын киімнің күтім белгісінен қараңыз:
1
Синтетикалық маталар (мысалы акрил, нейлон, полимид,
полиестер)
1
Жібек үшін
2
Жүн үшін
3
мақта және кендір үшін
-
-
-
-
ҚазаҚша
75
4239.000.7095.1.indd
75
04-12-2008
11:16:16
Образец
Мануал подходит для устройств