Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 79 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 79 из 192
ТАЗАЛАУ жәНе Күтім КөРСетУ
ТАЗАЛАУ
1
Бу бақылауын 0 бағдарламасына қойып, шанышқыны
қабырғадағы розеткадан суырыңыз да, үтікті суытып қойыңыз.
±
Үтіктің астыңғы табанындағы қоқыстарды немесе басқа
қосындыларды дымқыл шүберекпен және қырмайтын (сұйық)
тазалауышпен сүртіп алыңыз.
Үтіктің астыңғы табанын тегіс етіп сақтау үшін, оны металды
заттарға қатты соғудан сақ болу керек. Үтіктің астыңғы табанын
тазалау үшін қыратын шүберек, сірке суын немесе басқа
химикаттарды қолдануға болмайды.
²
Үтіктің жоғарғы бөлігін дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
³
Су ыдысын әрдайым таза сумен шайып отырыңыз. Шайып
болғаннан соң су ыдысын босатып қойыңыз (Cурет 12).
ЕКі ЕСеЛеНдіРіЛГеН ҚАқ ЖүЙеСі (теК еРеКШе түРЛеРіНде
ғАНА)
Екі есе Белсенді Қақтан Тазалау Жүйесі су ыдысындағы Анти Қақ
дәрісі және Қақтан тазалау жүйесі біріктірмесінен тұрады.
1
Анти калькуляторлық тақта қаспақтармен бу шығатын тесіктердің
қоқыстануынан сақтайды. Тақта әрдайым белсенді және оны
алмастырудың керегі жоқ. (Cурет 13)
2
Қақ тазалау қызметі, қаспақтардан тазалайды.
ҚАқ тАЗАЛАУ қыЗметі
Қақ тазалау қызметін екі апта сайын қолданыңыз. Егер сіздің
аймағыңыздағы ағын су өте қатты болса (мысалы, үтіктеп жатқанда
қоқымдар үтіктің астыңғы табанынан шығатын болса), қақ тазалау
қызметін жиірек қолданған дұрыс.
1
Құралдың тоқтан суырылып тұрғандығына көзіңізді жеткізіңіз.
±
Бу бақылауды 0 орныққан орнына қойыңыз.
ҚазаҚша
79
4239.000.7095.1.indd
79
04-12-2008
11:16:17
Образец
Мануал подходит для устройств