Philips GC 3593 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 80 из 192)

Языки: Русский
Страницы:192
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 80 из 192
²
Суға арналған сыйымдылықты, максимум деңгейіне дейін сумен
толтырыңыз.
Суға арналған сыйымдылыққа сірке суын немесе қаспақ кетіретін
сұйықтықтарды құймаңыз.
³
Температура бағдарламасын бұрайтын дөңгелекті МАХға
қойыңыз.
5
Құралды тек жерге тұйықталған, қабырға розеткасына ғана
қосуға болады.
6
Үтікті температура жарығы сөнгеннен соң, тоқтан суырыңыз.
7
Үтікті бақалшақтың үстінде ұстаңыз, қақ тазалау түймесін басып,
ұстап тұрыңыз, сөйтіп, үтікті жәймен ары бері
шайқаңыз (Cурет 14).
Қайнаған су және бу үтіктің астыңғы табанынан шыға
бастайды. Қосымдықтар мен қоқыстар (егер бар болса) жуылып
шығады.
8
Қақ тазалау түймесін суға арналған сыйымдылықтағы судың бәрі
қолданылып болғаннан соң өшіріңіз.
9
Егер үтікте әлі де қосымдықтар бар болса, қақ тазалау барысын
тағы да қайталаңыз.
ҚАқ тАЗАЛАУ бАРыСы АяқтАЛғАННАН Соң
1
Үтікті қабырғадағы розеткаға қосып, астыңғы табаны
кепкенше қыздырыңыз.
±
Үтікті температура жарығы сөнгеннен соң, тоқтан суырыңыз.
²
Қолданылған киімнің шетін, үтікпен жәймен жүргізіңіз. Сонда
үтіктің астыңғы табанында пайда бола алатын дақтар қалмайды.
³
Үтікті жинап қоятынның алдында, оны суытып алыңыз.
сАқтАУ
1
Бу бақылауын 0 бағдарламасына қойып, шанышқыны
қабырғадағы розеткадан суырыңыз да, үтікті суытып қойыңыз.
,
ҚазаҚша
80
4239.000.7095.1.indd
80
04-12-2008
11:16:17
Образец
Мануал подходит для устройств